Onsala badminton banner  
Startsida
Klubben
Tävlingar
Träning
Länkar
Kontakt
 

 

Träning

En av de stora fördelarna med badminton är att man alltid kan träna utifrån sin egen färdighet. Det är alltså aldrig för sent att börja spela för motion. Det är inte heller på det sättet som i många lagsporter att man måste höra till en viss ålderkategori för att få träna och tävla. Här är alla välkomna och alla kan ha kul tillsammans.
     
Tyvärr är det så att det är stora svårigheter för alla idrottsklubbar i Onsala att få tillräckligt med träningstider i de olika hallarna vilket innebär att vi inte aktivt kan tillåta oss att söka nya medlemmar. Detta är naturligtvis oerhört olyckligt men vi skall på bästa sätt ändå försöka ordna med träningsplatser för alla som vill delta i vår verksamhet
     

Vi försöker dela in våra spelare i grupper så att spelarna skall vara någorlunda lika långt framme i sin spelarutveckling.

Ungdomar som visar intresse för tävlingsverksamhet och deltar aktivt i tävlingar uppmuntras på olika sätt. Vi har också möjlighet att erbjuda ungdomar, som meriterat sig i tävlingar, ungdomsledarutbildning för att dels få en chans att utveckla sitt ledarskap dels hjälpa till med vår omfattande barn- och ungdomsträning.

Spelargruppsindelning
Grupp 1 Nybörjargrupp
Grupp 2 Ungdom fortsättning
Grupp 3 Tävlingsgrupp för ungdom
Grupp 4 Tävlingsgrupp för ungdom och seniorer
Grupp 5 Motionsgrupp för ungdom och seniorer
Grupp 6 Motionsgrupp för alla över 15 år
Träningstider
Dag Tid Grupp Tränare
Måndag 18.00-19.00 1 John, Diana
Måndag 19.00-20.00 2+3 Ann-Charlotte, John
Måndag 20.00-21.30 4+5 Rullande
Måndag 21:00-22:00 6 Lars
Onsdag 19.00-20:30 2+3 Ann-Charlotte, John
Onsdag 20.00-21.30 4+5 Rullande
Onsdag 21.00-22.30 6 Lars
Lördag 16.00-17.30 Familjespel Motionsspel

Tränings- och tävlingsgrupper finns för alla åldrar.

Lördagstiden är så kallat familjespel. De yngre spelarna måste ha med sig en vuxen som då får chansen att till exempel testa de vuxnas badmintonspel. Viktigt att alla som spelar skriver upp sig på närvarolistan på anslagstavlan.
Som en förutsättning gäller naturligtvis att man är medlem i klubben. Vissa lördagar är det olika arrangemang vilket då finns meddelat på anslagstavlan i hallen och på denna hemsida. Till familjespel så måste ni ta med egna bollar.

Bollar
Fria plastbollar till alla utom motion och familjespel. Övriga bollar säljs som vanligt till subventionerade priser.

Sponsorer: