Medlems/träningsavgifter 2023-2024

KategoriAvgift/år
Nybörjare900 kr
Fortsättningsgrupp 1500 kr
Motionär1400 kr
Seniorer2100 kr
Familjeavgift3500 kr
Stödjande medlem100 kr

Inbetalning av säsongsavgiften görs till BG 192 – 6237. Fyll i belopp, födelseår och adress på alla i familjen som skall vara medlemmar. Har ni en emailadress vill vi gärna ha den också.

Tävlingsavgift

Klubben sponsrar huvuddelen av medlems startavgift och eventuell licensavgift för deltagande i tävlingar förutom nedanstående avgift som kommer att tas ut per kategori(singel, dubbel eller mixed) vid anmälan till tävling.

Startavgift

Spelare som anmäler sig till tävlingar med startavgift betalar till klubben:

ÅldersgruppAvgift
Ungdom75:-/kategori
Senior150:-/kategori
Spelarlicens

Spelare som behöver spelarlicens betalar följande engångsbelopp till klubben:

ÅldersgruppAvgift
Ungdom50 -100 kr beroende på åldersklass
Senior160 kr

Klubben fakturerar medlem ovanstående avgift vid säsongsslut.