Styrelsen informerar

Inför HT 2023 behöver vi bli fler i vår styrelse. Vakanser idag är bl a valberedare/suppleant samt sekreterare.

Vi träffas fysiskt alt via Teams vid några tillfällen per termin. Går igenom träningstider, avgifter, tävlingar osv.

Intresserad? Ring gärna till någon av oss i valberedningen, så berättar vi mer!
Dan Nilsson 070-945 89 56
Erika Rundlöf 0701-65 28 89

Ett bra tillfälle att bilda sig en uppfattning om hur vi jobbar med Onsala badminton, är att vara med vid vårt årsmöte som hålls i augusti. Separat kallelse till detta kommer på vår hemsida inom kort.